Tanatori de Mataró

Client
Tanatori de Mataró
Servei
Excavació i rebaix

Descripció

Excavació de terres i rebaix al Tanatori de Mataró