Serveis

Pantalles

Fonamentació profunda

Els murs pantalla serveixen com a element de contenció de terres i com a fonamentació d’un edifici.

Aquests murs de formigó s’han popularitzat per la seva gran capacitat per a suportar les càrregues utilitzant un procés constructiu senzill i amb pocs riscos.

Aquest sistema és molt utilitzat en edificis d’alçada, edificis entre mitgeres, aparcaments i en forma de barrera de contenció d’aigua subterrània. 

Com que aquest mur no té una base horitzontal que impedeixi la bolcada del mur, el sistema d’ancoratge emprat és una de les claus d’una bona execució. Els ancoratges donen l’estabilitat que es necessita.

A Excavacions Iluro realitzem fonaments profunds amb murs pantalla per a edificacions. Aconseguim, gràcies a la nostra maquinaria, murs de contenció amb el menor gruix possible sense renunciar a la qualitat, la seguretat i el disseny.

Vols més informació?
Contacta amb nosaltres