Serveis

Transport de fibrociment

Desmuntatge, retirada, transport i gestió de fibrociment

El fibrociment és un material utilitzat en la construcció, constituït per un aglomerant reforçat amb fibres orgàniques, minerals o fibres inorgàniques sintètiques. És un material, el qual les seves fibres són d’amiant, i al demostrar el seu efecte cancerigen ha de ser tractat per professionals qualificats i correctament acreditats. 

A Excavacions Iluro proporcionem un servei integral i a mida sobre la gestió de materials de fibrociment, que engloba tot el procés per el tractament al complet: desmuntatge, retirada, transport i posterior gestió.

Disposem de personal tècnic format per professionals amb un coneixement i experiència en la gestió d’aquest material, que garanteix la màxima qualitat i seguretat del servei.

Excavacions Iluro ha estat inscrita al RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) amb el núm. 49/AB/09, que és únic a tot l’Estat espanyol.

A més, comptem amb tots els mitjans necessaris per a dur a terme la recollida i gestió d’aquests productes evitant qualsevol tipus de contaminació.

Vols més informació?
Contacta amb nosaltres